CListBox::GetItemData

dword GetItemData ( int nIndex ) const;

Dönüş değeri

Bir hata oluşursa, madde veya lb_err ilişkili 32 bit değeri.

Parametreleri

nIndex

Liste kutusunda öğeyi sıfır tabanlı dizin belirtir.

Açıklamalar

Belirtilen liste kutusu öğesiyle ilişkili uygulama tarafından sağlanan doubleword değerini döndürür.

Doubleword değeri dwItemData parametresi SetItemData çağrısı yapıldı.

CListBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CListBox::AddString, CListBox::GetItemDataPtr, CListBox::SetItemDataPtr, CListBox::InsertString, CListBox::SetItemData, LB_GETITEMDATA

Index