CListBox::GetHorizontalExtent

int GetHorizontalExtent ( ) const;

Dönüş değeri

Liste kutusunda piksel kaydırılabilir genişliği.

Açıklamalar

Liste kutusundan, genişliği piksel tarafından o yatay kaydırılır alır. Bu liste kutusunda yatay kaydırma çubuğu varsa geçerlidir.

CListBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CListBox::SetHorizontalExtent, LB_GETHORIZONTALEXTENT

Index