CListBox::GetCurSel

int GetCurSel ( ) const;

Dönüş değeri

Seçili olan öğeyi sıfır tabanlı dizin. Şu anda seçili öğe yok veya çoklu seçim liste kutusu liste kutusu ise, lb_err ise.

Açıklamalar

Varsa, tek seçim liste kutusunda seçili olan öğeyi, sıfır tabanlı dizin alır.

GetCurSel çoklu seçim liste kutusu için çağrılmamalıdır.

CListBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp; lb_getcursel, CListBox::SetCurSel

Index