CListBox::GetCount

int VirtualintGetCount ( ) const;

Dönüş değeri

Öğe liste kutusu veya bir hata oluşursa, lb_err.

Açıklamalar

Liste kutusundaki öğelerin sayısını alır.

Döndürülen sayı değerinden dizin (sıfır tabanlı dizin) son maddenin biridir.

CListBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp; LB_GETCOUNT

Index