CListBox::GetCaretIndex

int GetCaretIndex ( ) const;

Dönüş değeri

Bir liste kutusunda odak dikdörtgenini olan öğeyi sıfır tabanlı dizin. Liste kutusunu bir tek seçim listesi kutusu dönüş değeri seçili olan öğenin dizini varsa ise,.

Açıklamalar

Uygulama odak dikdörtgenini bir çoklu seçim liste kutusu olan öğenin dizini belirlemek için GetCaretIndex üye işlevini çağırır. Madde olabilir veya seçilemez.

CListBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CListBox::SetCaretIndex, LB_GETCARETINDEX

Index