CListBox::GetAnchorIndex

int GetAnchorIndex ( ) const;

Dönüş değeri

Geçerli bağlantı madde, eğer başarılı dizin; Aksi lb_err.

Açıklamalar

Geçerli bağlantı madde liste kutusunda sıfır tabanlı dizin alır. Çoklu seçim liste kutusu içinde ilk veya son öğe bloğunda bitişik Seçili öğelerin çapa maddedir.

CListBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CListBox::SetAnchorIndex

Index