CListBox::FindStringExact

int FindStringExact ( int nIndexStart, lpctstr lpszFind ) const;

Dönüş değeri

Eşleşen öğe veya arama başarısız oldu, lb_err dizini.

Parametreleri

nIndexStart

Aranacak ilk öğeden önce öğeyi sıfır tabanlı dizin belirtir. Arama listesi kutusunun altında ulaştığında, liste kutusunun üstünden geri nIndexStarttarafından belirtilen maddenin sürdürür. NIndexStart –1 ise, tüm liste kutusunu baştan aranır.

lpszFind

Aramak için boş sonlandırılmış dize işaret eder. Bu dize, bir tam dosya adı uzantısıyla birlikte içerebilir. Dize herhangi bir birleşimi büyük ve küçük harfler içerebilir arama büyük/küçük harf duyarlı değildir.

Açıklamalar

Uygulama, lpszFind' de belirtilen dizenin eşleşen ilk liste kutusunda dize bulmak için FindStringExact üye işlevini çağırır. Liste kutusunda bir sahip çizim tarzı ancak LBS_HASSTRINGS tarzı olmadan oluşturulduysa, FindStringExact üye işlev doubleword değeri karşı lpszFind değerini eşleştirmeye.

CListBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CListBox::FindString, LB_FINDSTRING, LB_FINDSTRINGEXACT

Index