CListBox::DrawItem

sanal void DrawItem ( LPDRAWITEMSTRUCT lpDrawItemStruct );

Parametreleri

lpDrawItemStruct

Gerekli çizim türü hakkında bilgi içeren bir DRAWITEMSTRUCT yapısını uzun bir işaretçi.

Açıklamalar

Sahibi tarafından çizilen liste kutusu değişiklikleri görsel yönünü zaman çerçevesi tarafından çağrıldı. DRAWITEMSTRUCT yapısı itemAction ve itemState üyelerini gerçekleştirilecek çizim eylemi tanımlamak.

Varsayılan olarak, bu üye işlev hiçbir şey yok. Sahip çizim CListBox nesne çizim uygulamak için bu üye işlevi geçersiz. Uygulama bu üye işlev sonlandırır önce lpDrawItemStruct içinde sağlanan görünen içerik için seçilen tüm grafik aygıt arabirimi (GDI) nesneleri geri yüklemelisiniz.

CWnd::OnDrawItem DRAWITEMSTRUCT yapı tanımı için bkz.

CListBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CListBox::CompareItem, CWnd::OnDrawItem, WM_DRAWITEM, CListBox::MeasureItem, CListBox::DeleteItem

Index