CListBox::DeleteString

int DeleteString ( UINT nIndex );

Dönüş değeri

Listede kalan dizeleri sayısı. Dönüş değeri lb_err ise nIndex , listede öğe sayısından bir dizin belirtir.

Parametreleri

nIndex

Silinecek dize sıfır tabanlı dizin belirtir.

Açıklamalar

Liste kutusundaki bir öğeyi siler.

CListBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp; LB_DELETESTRING, CListBox::AddString, CListBox::InsertString

Index