CListBox::DeleteItem

sanal void DeleteItem ( LPDELETEITEMSTRUCT lpDeleteItemStruct );

Parametreleri

lpDeleteItemStruct

Windows DELETEITEMSTRUCT uzun bir işaretçi silinmiş öğe hakkında bilgi içeren yapısı.

Açıklamalar

Kullanıcı bir öğe sahibi tarafından çizilen CListBox nesneden siler veya liste kutusunda yok çerçeve tarafından denir. Bu işlev varsayılan uygulanması hiçbir şey yok. Gerektiğinde bir sahibi tarafından çizilen liste kutusunu yeniden çizmek için bu işlevi geçersiz kılma.

CWnd::OnDeleteItem DELETEITEMSTRUCT yapı tanımı için bkz.

CListBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CListBox::CompareItem, CWnd::OnDeleteItem, CListBox::DrawItem, CListBox::MeasureItem, :: DeleteItem

Index