CListBox::CompareItem

sanal int CompareItem ( LPCOMPAREITEMSTRUCT lpCompareItemStruct );

Dönüş değeri

COMPAREITEMSTRUCT yapısı içinde açıklanan iki öğe göreceli konumunu gösterir. Aşağıdaki değerlerden biri olabilir:

Değer Anlamı
–1 Madde 1 önce madde 2 göre sıralar.
0 Madde 1 ve madde 2 aynı sıralama.
1 Madde 2 sonra 1 maddesi sıralar.

CWnd::OnCompareItem COMPAREITEMSTRUCT yapı tanımı için bkz.

Parametreleri

lpCompareItemStruct

COMPAREITEMSTRUCT yapısı uzun bir işaretçi.

Açıklamalar

Yeni bir madde sıralanmış sahibi tarafından çizilen liste kutusundaki göreli konumunu belirlemek için çerçeve tarafından çağrılan. Varsayılan olarak, bu üye işlev hiçbir şey yok. lbs_sort stil sahibi tarafından çizilen liste kutusu oluşturursanız, liste kutusuna eklenen yeni öğelerin sıralama çerçevesinde yardımcı olmak için bu üye işlevi geçersiz kılma.

CListBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:  WM_COMPAREITEM, CWnd::OnCompareItem, CListBox::DrawItem, CListBox::MeasureItem, CListBox::DeleteItem

Index