CListBox::CListBox

CListBox ( );

Açıklamalar

İki adımda bir CListBox nesnesi oluşturun. İlk kurucusu CListBox, sonra Windows liste kutusu başlatır ve CListBox için verdiği oluşturma, çağrı.

CListBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CListBox::Create

Index