CListBox::AddString

int AddString() ( lpctstr lpszItem );

Dönüş değeri

Liste kutusunda dize sıfır tabanlı dizin. Dönüş değeri lb_err ise, bir hata oluşur; dönüş değeri lb_errspace ise yeni dizesini depolamak yeterli alan mevcuttur.

Parametreleri

lpszItem

Puan eklenecek olan biten dize.

Açıklamalar

Liste kutusuna bir dize eklemek için bu üye işlevini çağırın. Liste kutusu lbs_sort stili ile oluşturulmadıysa, dize listesinin sonuna eklenir. Aksi takdirde, dize listesine eklenir ve liste sıralanır. Liste kutusunda lbs_sort tarzı ama değil LBS_HASSTRI&NGS stili ile oluşturulmuşsa, çerçeve, CompareItem üye function.nbsp bir veya daha fazla yapılan çağrılar tarafından liste sıralanır;

Liste kutusu içinde belirli bir konuma bir dize eklemek için InsertString kullanın.

CListBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CListBox::InsertString, CListBox::CompareItem, LB_ADDSTRING

Index