CList::SetAt

void SetAt ( Pozisyon pos, arg_type newElement );

Parametreleri

pos

Ayarlamak için konum öğesi.

ARG_TYPE

Şablona parametre (başvuru olabilir) liste öğesi türünü belirtme.

newElement

Listeye eklenecek öğe.

Açıklamalar

Konum türünde bir değişken listesi için bir anahtardır. Bir dizin ile aynı değildir ve kendinizi Pozisyon değeri üzerinde çalışamaz. SetAt öğesinin listede belirtilen konuma yazıyor.

Pozisyon değeri listedeki geçerli konumunu gösteren emin olmanız gerekir. Geçersiz ise, sonra Microsoft Foundation Class Library hata ayıklama sürümünü belirtmektedir.

CList ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CList::Find, CList::GetAt, te, CList::GetPrev

Index