CList::RemoveTail

Türü RemoveTail ( );

Dönüş değeri

Liste kuyruğu öğesi.

Parametreleri

TÜRÜ

Şablon parametre listesinde öğe türünü belirtme.

Açıklamalar

Öğe listesi kuyruğu kaldırır ve kendisine bir işaretçi döndürür.

Liste RemoveTailçağırmadan önce boş olmadığını emin olmanız gerekir. Liste boşsa, sonra Microsoft Foundation Class Library hata ayıklama sürümünü belirtmektedir. Liste öğeleri içerdiğini doğrulamak için IsEmpty kullanın.

CList ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CList::GetTail, CList::AddTail

Index