CList::RemoveHead

Türü RemoveHead ( );

Dönüş değeri

Öğe listesinin başında daha önce.

Parametreleri

TÜRÜ

Şablon parametre listesinde öğe türünü belirtme.

Açıklamalar

Öğe listesinin baş kaldırır ve bir işaretçi döndürür.

Liste RemoveHeadçağırmadan önce boş olmadığını emin olmanız gerekir. Liste boşsa, sonra Microsoft Foundation Class Library hata ayıklama sürümünü belirtmektedir. Liste öğeleri içerdiğini doğrulamak için IsEmpty kullanın.

CList ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CList::GetHead, CList::AddHead

Index