CList::RemoveAt

void RemoveAt ( Pozisyon Pozisyon );

Parametreleri

pozisyon

Listeden kaldırılacak öğenin konumunu.

Açıklamalar

Belirtilen öğe bu listeden kaldırır.

Pozisyon değeri listedeki geçerli konumunu gösteren emin olmanız gerekir. Geçersiz ise, sonra Microsoft Foundation Class Library hata ayıklama sürümünü belirtmektedir.

CList ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CList::RemoveAll

Index