CList::RemoveAll

void RemoveAll ( );

Açıklamalar

Bu listedeki tüm öğeleri kaldırır ve ilişkili belleği boşaltır. Liste zaten boş ise hiçbir hata üretilir.

CList ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CList::RemoveAt

Index