CList::InsertBefore

Pozisyon InsertBefore ( Pozisyon Pozisyon, arg_type newElement );

Dönüş değeri

Yineleme veya liste elemanı alımı için kullanılabilir bir Pozisyon değeri; Liste boşsa boş.

Parametreleri

pozisyon

Bir önceki GetNext, GetPrevveya Ara üye işlev çağrısı tarafından döndürülen bir Pozisyon değeri.

ARG_TYPE

Şablona parametre (başvuru olabilir) liste öğesi türünü belirtme.

newElement

Bu listeye eklenecek öğe.

Açıklamalar

Bu liste öğesinden belirtilen konumdan önce bir öğe ekler.

CList ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CList::Find, CList::InsertAfter

Index