CList::InsertAfter

Pozisyon InsertAfter ( Pozisyon Pozisyon, arg_type newElement );

Dönüş değeri

Yineleme veya liste elemanı alımı için kullanılabilecek bir Pozisyon değeri.

Parametreleri

pozisyon

Bir önceki GetNext, GetPrevveya Ara üye işlev çağrısı tarafından döndürülen bir Pozisyon değeri.

ARG_TYPE

Şablon parametresi liste öğesi türünü belirtme.

newElement

Bu listeye eklenecek öğe.

Açıklamalar

Belirtilen konumda öğesinden sonra bu listeye öğe ekler.

CList ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CList::Find, CList::InsertBefore

Index