CList::GetTailPosition

Pozisyon GetTailPosition ( ) const;

Dönüş değeri

Yineleme veya nesne işaretçisini alımı için kullanılabilir bir Pozisyon değeri; Liste boşsa boş.

Açıklamalar

Bu listenin kuyruk öğenin konumunu alır; Liste boşsa boş.

CList ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CList::GetHeadPosition, CList::GetTail

Index