CList::GetTail

Türü& GetTail ( );

Türü GetTail() const;

Dönüş değeri

GetHead dönüş değeri açıklamasına bakın.

Parametreleri

TÜRÜ

Şablon parametre listesinde öğe türünü belirtme.

Açıklamalar

Bu listenin kuyruk temsil CObject işaretçiyi alır.

Liste GetTailçağırmadan önce boş olmadığını emin olmanız gerekir. Liste boşsa, sonra Microsoft Foundation Class Library hata ayıklama sürümünü belirtmektedir. Liste öğeleri içerdiğini doğrulamak için IsEmpty kullanın.

CList ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CList::AddTail, CList::AddHead, CList::RemoveHead, CList::GetHead

Index