CList::GetHeadPosition

Pozisyon GetHeadPosition ( ) const;

Dönüş değeri

Yineleme veya nesne işaretçisini alımı için kullanılabilir bir Pozisyon değeri; Liste boşsa boş.

Açıklamalar

Bu listenin baş öğenin konumunu alır.

CList ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CList::GetTailPosition

Index