CList::GetHead

Türü& GetHead ( );

Türü GetHead ( ) const;

Dönüş değeri

Constlistesindeyse, GetHead öğe listesinin başında bir kopyasını döndürür. Bu yalnızca sağdaki bir atama ifadesi kullanılacak işlev sağlar ve değiştirilmesine karşı listesi.

Liste sabitdeğilse, GetHead liste öğesi bir başvuru döndürür. Bu atama deyiminin iki tarafında kullanılacak işlev sağlar ve böylece değiştirilmesi liste girişleri sağlar.

Parametreleri

TÜRÜ

Nesne türü listesinde belirten şablon parametre.

Açıklamalar

Bu listenin baş elemanı (veya baş öğe başvurusu) alır.

Liste GetHeadçağırmadan önce boş olmadığını emin olmanız gerekir. Liste boşsa, sonra Microsoft Foundation Class Library hata ayıklama sürümünü belirtmektedir. Liste öğeleri içerdiğini doğrulamak için IsEmpty kullanın.

CList ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CList::GetTail, CList::GetTailPosition, CList::AddHead, CList::RemoveHead

Index