CList::GetCount

int GetCount() const;

Dönüş değeri

Eleman sayısı içeren bir tamsayı değeri.

Açıklamalar

Bu listede öğeleri numarasını alır.

CList ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CList::IsEmpty

Index