CList::GetAt

Türüamp; Get&At ( Pozisyon Pozisyon );

Türü GetAt ( Pozisyon Pozisyon ) const;

Dönüş değeri

GetHead dönüş değeri açıklamasına bakın.

Parametreleri

TÜRÜ

Nesne türü listesinde belirten şablon parametre.

pozisyon

Bir önceki GetHeadPosition ya da Ara üye işlev çağrısı tarafından döndürülen bir Pozisyon değeri.

Açıklamalar

Konum türünde bir değişken listesi için bir anahtardır. Bir dizin ile aynı değildir ve kendinizi Pozisyon değeri üzerinde çalışamaz. GetAt öğesi (ya da öğe başvurusu) belirli bir pozisyonla ilişkili döndürür.

Pozisyon değeri listedeki geçerli konumunu gösteren emin olmanız gerekir. Geçersiz ise, sonra Microsoft Foundation Class Library hata ayıklama sürümünü belirtmektedir.

CList ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CList::Find, CList::SetAt, te, CList::GetPrev, CList::GetHead

Index