CList::FindIndex

Pozisyon FindIndex ( int nIndex ) const;

Dönüş değeri

Yineleme veya nesne işaretçisini alımı için kullanılabilir bir Pozisyon değeri; NIndex negatif ya da çok büyük ise null.

Parametreleri

nIndex

Liste öğesi bulunabilir için sıfır tabanlı dizin.

Açıklamalar

NIndex değeri, listeye dizin olarak kullanır. Nth öğesi durdurma listesi ve başkanı sıralı tarama başlar.

CList ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CObList::Find, CObList::Get&Next, CObList::GetPrev

Index