CList::Find

Pozisyon Bul ( arg_type searchValue, konumu startAfter = null) const;

Dönüş değeri

Yineleme veya nesne işaretçisini alımı için kullanılabilir bir Pozisyon değeri; Nesne bulunamazsa null.

Parametreleri

ARG_TYPE

Şablona parametre (başvuru olabilir) liste öğesi türünü belirtme.

searchValue

Listede bulunacak değer.

startAfter

Arama başlangıç konumu.

Açıklamalar

Sırayla belirtilen searchValueeşleşen ilk öğe bulmak için listeyi arar. Not İşaretçi değerleri karşılaştırılır, nesnelerin içeriğini değil.

CList ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: Te, CList::GetPrev

Index