CList::AddTail

Pozisyon AddTail ( arg_type newElement );

void AddTail ( CList * pNewList );

Dönüş değeri

Yeni eklenen elemanın konum değeri ilk sürümünü döndürür.

Parametreleri

ARG_TYPE

Şablona parametre (başvuru olabilir) liste öğesi türünü belirtme.

newElement

Bu listeye eklenecek öğe.

pNewList

Başka bir CList listesi için bir işaretçi. PNewList elemanları bu listeye eklenecektir.

Açıklamalar

Bu liste kuyruğu için yeni öğe veya öğeler listesini ekler. Liste operasyon öncesine boş olabilir.

CList ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CObList::GetTail, CObList::RemoveTail

Index