CList::AddHead

Pozisyon AddHead ( arg_type newElement );

void AddHead ( CList * pNewList );

Dönüş değeri

Yeni eklenen elemanın konum değeri ilk sürümünü döndürür.

Parametreleri

ARG_TYPE

Şablona parametre (başvuru olabilir) liste öğesi türünü belirtme.

newElement

Yeni öğe.

pNewList

Başka bir CList listesi için bir işaretçi. PNewList elemanları bu listeye eklenecektir.

Açıklamalar

Yeni öğe veya öğeler listesi bu listenin başına ekler. Liste operasyon öncesine boş olabilir.

CList ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CList::GetHead, CList::RemoveHead

Index