CIPAddressCtrl sınıf üyeleri

İnşaat

CIPAddressCtrl Bir CIPAddressCtrl nesnesi oluşturur.
Oluşturma Bir IP adres denetimi oluşturur ve bir CIPAddressCtrl nesnesi ekler.

Öznitelikler

EBOŞSA IP adresi denetimindeki tüm alanlar boş olup olmadığını belirler.
ClearAddress IP adresi denetimin içeriğini temizler.
GetAddress Dört alan: IP adresini kontrol adres değerleri alır.
SetAddress Dört alan: IP adresini kontrol için adres değerlerini ayarlar.
SetFieldFocus IP adres denetimi alanında belirtilen klavye odağını ayarlar.
SetFieldRange Belirtilen IP adresi kontrolü alanında aralığı ayarlar.

CIPAddressCtrl ge&nel bakış |nbsp; Temel sınıf üyesi | Hiyerarşi çizelgesi

Index