CIPAddressCtrl

Internet Protokolü (IP) biçiminde sayısal bir adresi girin ve bir IP adresi kontrol, bir düzenleme denetimine için benzer sağlar.

CIPAddressCtrl sınıfı, Windows ortak IP adresini kontrol işlevselliği sağlar. Bu denetim (ve bu nedenle CIPAddressCtrl sınıfı), yalnızca Microsoft Internet Explorer 4.0 ve sonraki sürümleri çalıştıran programlar mevcuttur. Onlar da gelecek sürümlerinde Windows ve Windows NT altında olacak.

IP adres denetimi hakkında daha fazla genel bilgi için bkz: IP adresi denetimleri hakkında Platform sdk.

# include lt;afxcmn.h>

Sı&nıf üyeleri |nbsp; Temel sınıf | Hiyerarşi çizelgesi

Index