CIPAddressCtrl::SetFieldRange

void SetFieldRange (int Nalan, bayt nLower, bayt nUpper );

Parametreleri

nalan

Sıfır tabanlı dizin alan dizini aralığın uygulanacak.

nLower

Tamsayı belirtilen alanın alt sınırı Bu IP adres denetimi alma başvurusu.

nUpper

Tamsayı belirtilen alanın üst sınırı Bu IP adres denetimi alma başvurusu.

Açıklamalar

Bu üye işlev Win32 iletisinin davranışını uygulayan Platform sdk içinde açıklandığı gibi IPM_SETRANGE,.

İki parametre, nLower ve nUpper, Win32 ileti kullanılan wRange parametresi yerine alanın alt ve üst sınırlarını belirtmek için kullanın.

CIPAddressCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CIPAddressCtrl::SetFieldFocus

Index