CIPAddressCtrl::SetFieldFocus

void SetFieldFocus (word Nalan );

Parametreleri

nalan

Sıfır tabanlı dizin alan dizini odak noktası ayarlamanız gerekir. Bu değer alanları sayısından büyükse, odağı ilk boş alana ayarlanır. Tüm alanlar boş olmayan, odağı ilk alana ayarlanır.

Açıklamalar

Bu üye işlev Win32 iletisinin davranışını uygulayan Platform sdk içinde açıklandığı gibi IPM_SETFOCUS,.

CIPAddressCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CIPAddressCtrl::SetFieldRange

Index