CIPAddressCtrl::SetAddress

void SetAddress (byte nField0,bytenField1,bytenField2, baytnField3);

void SetAddress (dword dwAddress);

Parametreleri

nField0

Paketlenmiş bir IP adresinden alan 0 değeri.

nField1

Paketlenmiş bir IP adresinden alan 1 değeri.

nField2

Paketlenmiş bir IP adresinden alan 2 değeri.

nField3

Paketlenmiş bir IP adresinden alan 3 değeri.

dwAddress

Yeni IP adresini içeren bir dword değeri. Açıklamalar dword değeri nasıl girilir gösteren bir tablo için bkz:.

Açıklamalar

Bu üye işlev Win32 iletisinin davranışını uygulayan Platform sdk içinde açıklandığı gibi IPM_SETADDRESS,.

İlk prototip yukarıdaki alanları 0-3 denetimin okuyun numaraları doğru sırasıyla sol, dört parametre doldurmak. Yukarıdaki ikinci prototip dwAddress aşağıdaki gibi doldurulur.

Alan Alan değeri içeren bit
0 24-31
1 16-23
2 8-15
3 0-7

CIPAddressCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CIPAddressCtrl::GetAddress, CIPAddressCtrl::ClearAddress

Index