CIPAddressCtrl::IsBlank

Bool EBOŞSA () const;

Dönüş değeri

Sıfır dışında tüm IP adresi kontrol alanları boş ise; Aksi halde 0.

Açıklamalar

Bu üye işlev Win32 iletisinin davranışını uygulayan Platform sdk içinde açıklandığı gibi IPM_ISBLANK,.

CIPAddressCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index