CIPAddressCtrl::GetAddress

int GetAddress (BYTEamp;nField0, byte &nField1, byte &nField2, byte &nField3 );

int Get&Address (DWORDamp;dwAddress );

Dönüş değeri

IP adresi kontrol boş olmayan alanların sayısı.

Parametreleri

nField0

Paketlenmiş bir IP adresinden alan 0 değeri başvuru.

nField1

Paketlenmiş bir IP adresinden alan 1 değeri için başvuru.

nField2

Paketlenmiş bir IP adresinden alan 2 değeri başvuru.

nField3

Paketlenmiş bir IP adresinden alan 3 değere başvuru.

dwAddress

Başvuru adresi olarak bir dword değeri IP adresi alır. Açıklamalar nasıl dwAddress dolu gösteren bir tablo için bkz:.

Açıklamalar

Bu üye işlev Win32 iletisinin davranışını uygulayan Platform sdk içinde açıklandığı gibi IPM_GETADDRESS,.

İlk prototip yukarıdaki alanları 0-3 denetimin okuyun numaraları doğru sırasıyla sol, dört parametre doldurmak. Yukarıdaki ikinci prototip dwAddress aşağıdaki gibi doldurulur.

Alan Alan değeri içeren bit
0 24-31
1 16-23
2 8-15
3 0-7

CIPAddressCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CIPAddressCtrl::SetAddress

Index