CIPAddressCtrl::Create

bool oluşturun (dword dwStyleconst RECT&rectCWnd *pParentWndUINTnID );

Dönüş değeri

Sıfırdan başlatma başarılı olursa; Aksi halde 0.

Parametreleri

dwStyle

IP adresi denetimin stili. Pencere biçemleri kombinasyonu uygulayın. Denetim alt pencere olması gerektiğinden WS_CHILD stilini içermelidir.

rect

IP adresi denetimin boyutunu ve konumunu başvuru. Bir CRect nesnesi olabilir ya da bir rect yapısı.

pParentWnd

IP adresi denetimin üst pencere için bir işaretçi. Değil olmalıdır null.

nID

IP adresi denetimin kimliği.

Açıklamalar

İki adımda bir CIPAddressCtrl nesnesi oluşturmak.

  1. CIPAddressCtrl nesnesi oluşturur oluşturucusunu çağırın.

  2. Arama OluşturIP adres denetimi oluşturur,.

CIPAddressCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CIPAddressCtrl::CIPAddressCtrl

Index