CIPAddressCtrl::ClearAddress

void ClearAddress);

Açıklamalar

Bu üye işlev Win32 iletisinin davranışını uygulayan Platform sdk içinde açıklandığı gibi IPM_CLEARADDRESS,.

CIPAddressCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CIPAddressCtrl::GetAddress, CIPAddressCtrl::SetAddress

Index