CIPAddressCtrl::CIPAddressCtrl

CIPAddressCtrl);

Açıklamalar

Bir CIPAddressCtrl nesnesi oluşturur.

CIPAddressCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CIPAddressCtrl::Create

Index