CInternetSession::SetOption

bool SetOption (dword dwOption, LPVOID lpBuffer, dword dwBufferLength );

bool SetOption (dword dwOption, dword dwValue );

Dönüş değeri

İşlem başarılı olursa true değeri döndürülür. Bir hata oluşursa false değeri döndürülür. Çağrı başarısız olursa, Win32 işlevi GetLastError denilen hatanın nedenini belirlemek için.

Parametreleri

dwOption

Olası değerler için CInternetSession::QueryOption bakınız.

lpBuffer

Seçenek ayarları içeren bir arabellek.

dwBufferLength

LpBuffer veya dwValue boyutu.

dwValue

Seçenek ayarları içeren bir dword.

Açıklamalar

Internet oturumu için seçenekleri ayarlamak için bu üye işlev çağrısı.

CInternetSession genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CInternetSession::ServiceTypeFromHandle, CInternetSession::QueryOption

Index