CInternetSession::ServiceTypeFromHandle

dword ServiceTypeFromHandle (HINTERNET hQuery );

Dönüş değeri

Internet hizmet türü. Açıklamalar tanınan hizmet türleri listesi için bkz.

Parametreleri

hQuery

Internet sorgusu için tanıtıcı.

Açıklamalar

Hizmet türü Internet ele almak için bu üye işlevini çağırın. Aşağıdaki hizmet türleri mfc tarafından tanınan:

Hizmet türü Dönüş değeri
FTP INTERNET_SERVICE_FTP
HTTP INTERNET_SERVICE_HTTP
Gopher INTERNET_SERVICE_GOPHER
Dosya AFX_INET_SERVICE_FILE

CInternetSession bir AfxThrowNotSupportedException desteklenmeyen hizmet türleri için atmak olacaktır.

&Notnbsp;  Dönüş değeri AFX_INET_SERVICE_FILE sadece mfc tarafından kullanılır ve Win32 tarafından tanınmıyor. Bu özellik o Internet hizmetlerine erişmek aynı şekilde yerel dosyalara erişmesine olanak sağlar.

CInternetSession genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CInternetSession::QueryOption, CInternetSession::operator HI&NTERNET

Index