CInternetSession::QueryOption

bool QueryOption (dword dwOption, LPVOID lpBuffer, lpdword lpdwBufLen ) const;

bool QueryOption (dword dwOptionDWORD&dwValue) const;

Dönüş değeri

İşlem başarılı olursa true değeri döndürülür. Bir hata oluşursa false değeri döndürülür. Çağrı başarısız olursa, Win32 işlevi GetLastError denilen hatanın nedenini belirlemek için.

Parametreleri

dwOption

Internet seçeneğini sorgulamak. Bkz: InternetQueryOption olası seçenekler listesi için Platform SDK.

lpBuffer

Bu seçenek ayarı alır arabellek.

lpdwBufLen

LpBufferuzunluğunu içeren bir dword için işaretçi. Getirisi, bu lpBuffer yerleştirilen veriler içerir.

dwValue

LpBuffer yerine QueryOption için gönderilen.

Açıklamalar

İçin temel hata denetimi beş olası belirtmektedir sağlar.

Seçin ve seçenek kümesi sorgu için CInternetSession::SetOption bkz.

INTERNET_OPTION_HANDLE_TYPE olası ayarları şunları içerir:

CInternetSession genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CInternetSession::ServiceTypeFromHandle, CInternetSession::SetOption

Index