CInternetSession::GetCookieLength

Statik dword GetCookieLength (LPCTSTR pstrUrl, lpctstr pstrCookieName );

Dönüş değeri

Arabellekte saklanan çerez, uzunluğu belirten dword değer. Sıfır yok çerez, pstrCookieName tarafından belirtilen ada sahip bulunmaktadır.

Parametreleri

pstrUrl

URL'sini içeren bir dize işaretçisi

pstrCookieName

Tanımlama bilgisinin adını içeren bir dize işaretçisi.

Açıklamalar

Arabellekte saklanan çerez uzunluğu almak için bu üye işlevini çağırın. Bu değer, GetCookie tarafından kullanılır.

CInternetSession genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CInternetSession::SetCookie

Index