CInternetSession::GetContext

Dword GetContext () const;

Dönüş değeri

Uygulama tanımlı içerik tanıtıcısı.

Açıklamalar

Belirli uygulama oturumu için içerik değeri almak için bu üye işlevini çağırın. OnStatusCallback , belirli bir uygulamanın durumunu bildirmek için GetContext tarafından döndürülen içerik kimliğini kullanır. Kullanıcı dönen durum bilgisi içeren Internet isteği etkinleştirdiğinde, durum geri araması, özel istek üzerine rapor durum içerik kimliğini kullanır. İki ayrı Internet kullanıcı etkinleştirir, hem de durum bilgisi, OnStatusCallback dönen ilgili istekler durumu hakkında ilgili taleplerini dönmek için içerik tanımlayıcıları kullanır. Sonuç olarak, bağlam tanıtıcısı tüm durumu geri arama işlemleri için kullanılır ve oturum sona kadar oturum ile ilişkili.

Zaman uyumsuz işlemler hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı Internet ilk adımlar: WinINet Visual c++ Programcı Kılavuzu.

CInternetSession genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CInternetConnection, CInternetSession::EnableStatusCallback, CInternetSession::OnStatusCallback

Index