CInternetSession::Close

virtual void Close);

Açıklamalar

CInternetSession nesnesini kullanarak uygulamanız tamamlandığında bu üye işlev çağrısı.

CInternetSession genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CInternetSession::CInternetSession

Index