CInternetFile sınıf üyeleri

İnşaat

CInternetFile Bir CInternetFile nesnesi oluşturur.

İşlemleri

SetWriteBufferSize Veri yazılacağı arabellek boyutunu ayarlar.
SetReadBufferSize Verilerin okunduğu arabellek boyutunu ayarlar.

Overridables

Aramak Açık bir dosyayı imleci konumlandırır.
Okuma Belirtilen bayt okur.
Yazma Belirtilen bayt sayısı yazıyor.
Abort Tüm uyarıları ve hataları görmezden dosyasını kapatır.
Floş Yazma arabelleğinin içeriğini boşaltır ve bellek verileri hedef makineye yazılır olmasını sağlar.
Kapat CInternetFile kapatır ve kaynaklarını serbest bırakır.
ReadString'i Akımın karakter okur.
WriteString Bir boş sonlandırılmış dize bir dosyaya yazar.

Veri üyeleri

m_hFile Dosya tanıtıcı.

Operatörler

operatör HINTERNET Bir döküm operatör için bir Internet tutamacı.

CInternetFile genel bakış |nbsp; Temel sınıf üyesi | Hiyerarşi çizelgesi

Index