CInternetFile

Mfc sınıf CInternetFile CHttpFile ve CGopherFile dosyasını sınıfları için temel sınıf sağlar. CInternetFile ve türetilen sınıflardan Internet protokolleri kullanan uzak sistemlerde dosya erişim izni verir. Sen asla doğrudan bir CInternetFile nesnesi oluşturun. Bunun yerine, CGopherConnection::OpenFile ya da CHttpConnection::OpenRequestçağırarak türetilen sınıflardan biri bir nesne oluşturmak. CFtpConnection::OpenFile çağırarak da bir CInternetFile nesnesi oluşturabilirsiniz.

CInternetFile üye işlevleri Açık, LockRange, UnlockRangeve yinelenen CInternetFileiçin uygulanmadı. Bir CInternetFile nesnesi üzerinde bu işlevler çağırırsanız, sen-ecek almak a CNotSupportedException.

CInternetFile mfc Internet sınıfları ile nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi için bkz: makale Internet programlama ile WinINet Visual c++ programlama Kılavuzu.

# include lt;afxinet.h>

Sınıf üyeleri |nbsp; Temel sınıf | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CInternetConnection

Index