CInternetFile::WriteString

virtual void WriteString (lpctstr pstr );
atmak CInternetException);

Parametreleri

pstr

Yazılacak olan içeriği içeren bir dize işaretçisi.

Açıklamalar

Bu işlev boş sonlandırılmış dize ilgili dosyaya yazar.

CInternetFile genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index