CInternetFile::Write

virtual void yazma (const void * lpBuf, UINT nSayı );
atmak CInternetException);

Parametreleri

lpvBuf

Yazılacak ilk bayt işaretçi.

nSayı

Yazılacak bayt sayısını belirtir.

Açıklamalar

Belirtilen bellek, lpvBuf, belirtilen sayıda bayt, nSayıyazmak için bu üye işlevini çağırın. Veri yazılırken bir hata oluşursa, hatayı açıklayan bir CInternetException işlevi atar.

CInternetFile genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index